Recente ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen brengen wetenschap van Oost en West steeds dichter bij elkaar. Dat wat het Oosten sinds duizenden jaren succesvol toepast wordt nu aangevuld met Westerse wetenschappelijke achtergronden. Ben erg dankbaar voor deze ontwikkelingen die het wantrouwen voor het onbekende wegnemen en mijn werk nu mogelijk en makkelijker maken.

Het is mijn overtuiging dat mensen genezen, niet de ziektes. Dat wij ons goed moeten voelen om ook het goede te kunnen doen. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond ben ik ge├»nteresseerd hoe (zelf)genezingsprocessen werken. Ik kijk naar de profylactische werking van yoga en denkvermogen  in al zijn aspecten. Hoe werkt dit uit bij mensen in crisissituaties? Hoe werkt het in veranderingsprocessen in het bedrijfsleven? Hoe benut je emotionele en spirituele intelligentie van iedere betrokkene?
Ontwikkelen, veranderen, genezen, bevallen, afvallen, gelukkig leven,  al deze processen vragen om een actieve houding. Het kost 66 dagen om andere gewoontes aan te leren. Een goed gevoel voor humor en een dosis discipline en verdraagzaamheid helpen daarbij. Mijn doel is dat elke persoon die met mijn benadering in aanraking komt zich beter voelt dan daarvoor. Dat iedereen een  tevreden gevoel heeft dat de verandering blijvend kan  zijn. Dat mensen niet passief blijven toekijken, maar iets willen doen, ervaren, inzicht verkrijgen, alles wat ze te horen hebben gekregen gaan  toepassen. Dat ze fouten durven maken en doorgaan, van goed naar best.  Ik probeer elk persoon bij te staan op weg naar  haar/zijn  unieke oplossing. Ik heb het zelf geleerd door voortdurend mijzelf  te evalueren en door te gaan. Elke duurzame oplossing heeft zijn prijs.