Persoonlijke sessies
Het leven is een continu veranderingsproces dat ons blijft verrassen. Mijn werkmethode is licht en vol humor. Ik werk vanuit de decennia oude yogapsychologie en vanuit co-counseling. Ademhalingstechnieken, ontspanning, contemplatie en meditatie staan centraal. De gesprekken helpen om meer inzicht te krijgen in dagelijkse processen en om emoties te ontladen. Mijn werkmethode is geïnspireerd door co-counseling (Harvey Jackins), Hart IQ-( Ch. Pankhurst), Byron Katie (5 vragen), Brandon Bays (Helende reis), Eckhardt Tolle (De kracht van nu), Louise Hay (Je kunt je leven helen), Ornish, Dyer, Simonton en vele anderen. Door de jaren heen heb ik mijn eigen methode ontwikkeld die altijd tot resultaat leidt.

Meditatie
Er is een plek in ons, die alles mogelijk maakt, die alles kan. Het allermooiste Zf. De kinderlijke eenvoud, vreugde, betrokkenheid. Plezier ontleent aan het moment van aandacht. Een plek in ons hart, waar geen beperkingen gelden. Hoe kom ik daar? Hoe blijf ik daar te midden van het dagelijkse leven? De wijzen kunnen het, maar ik? De weg is zo simpel. Ga naar je hart. Maak je hart tot je dierbare vertrek, waar niemand je stoort. Waar je geen rol, bewust of onbewust, hoeft te spelen. Waar alles over jou bekend is en niemand je zult verraden, geheimen zijn begrepen, waar zwakheden tot kracht worden omgevormd. Je hart is je vesting van veiligheid, licht en liefde.

Heb aandacht
Alles wordt gevoed door je aandacht
Alles is niet wat het lijkt te zijn.

De meditatielessen geven inzicht en inspiratie voor het ontwikkelen van meditatie als ´gewoonte´ en geven een aanzet tot het ontdekken van het verschil van een leven met en zonder meditatie. Het programma nodigt uit om de veranderingen te volgen, te ondergaan en te bewonderen. Tijdens de lessen is er de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. Van de cursisten wordt gevraagd om dagelijks 20 minuten stil te zitten. Verder vraag ik iedereen om een aantal boeken van een literatuurlijst te lezen.

Duur les: 30 min online
Contactdagen: 1x per maand op zaterdag (10.00-13.00)