Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor het lopende cursusblok.

Blij Bevallen, Yoga Happiness en Hypnotherapie Krutikoff maken onderdeel uit van de activiteiten van Maria Krutikow, verder genoemd als Maria Krutikow.

Eigen risico en aansprakelijkheid
De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is neemt zij /hij contact op met de behandelaar over het volgen van de lessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben van welke aard dan ook. Maria Krutikow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel, voor, tijdens of na de lessen. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, ook als dit niet relevant lijkt. De cursist is verantwoordelijk voor het bewegen binnen eigen grenzen en mogelijkheden. Maria Krutikow is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Betaling
Het cursusbedrag en het aantal lessen wordt bekend gemaakt via email en/of de websites www.mariakrutikow.com; www.blijbevallen.nl. Het cursusbedrag dient voor de start van ieder lesblok te zijn betaald (tenzij anders overeengekomen). Dit geldt ook voor overeengekomen privé trajecten. In geval van verhindering bij een privéconsult dient de afspraak uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd. Anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
Een 10 lessenkaart is 4 maanden geldig. De lessen kunnen ook als privéles worden gebruikt, 5 lessen staat gelijk aan één privéconsult. Een cursist die een jaarcontract van 32 lessen aangaat betaalt 10 keer de maandcontributie in de eerste week van de maand via een automatische bankoverschrijving. De contributie start in september en eindigt in de maand juni van het daaropvolgende jaar. In de maanden juli en augustus zijn er geen wekelijkse lessen.

Wijzigingen
Maria Krutikow behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd de bijgestelde voorwaarden. De meest recente versie staat op de betreffende websites. Maria Krutikow behoudt zich het recht voor om cursusprijzen, -tijden en –data te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Bij andere reden van opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

Restitutie gemiste lessen
Restitutie van het lesgeld van gemiste lessen is niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen op een ander tijdstip. Zwangeren kunnen in geval er na de bevalling lessen zijn overgebleven, deze lessen gebruiken bij Yoga Happiness.

Annuleren door Maria Krutikow
Maria Krutikow behoudt zich het recht voor maximaal twee lessen te laten vervallen per cursusseizoen zonder deze in te halen. Indien meer lessen moeten worden ingehaald dan zal dit gebeuren aan het einde van het cursusseizoen in de maand juni.

Vakanties
In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. Het geldende lesrooster is te vinden op www.mariakrutikow.com

Voor nadere informatie: 06-28168475 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €20